Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” została podpisana

W siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni  21 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Ze strony Inwestora umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Tomasz Michnowicz przedstawiciel konsorcjum firm:  MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. i Biura Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS  sp. z o.o. Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy przy całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy wynoszącym 4,27 mln zł netto (5,25 mln zł brutto).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w tym, śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności wyników falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.