Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2016

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

Lista kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów

1. Sumiński Robert Waldemar 26,5 pkt.
2. Kozikowski Robert 25,5 pkt.
3. Giedrys Remigiusz 25 pkt.
4. Augustyniak Jarosław 23,5 pkt.
5. Moskal Bolesław 23 pkt.
6. Frąszczak Andrzej Krystian 22 pkt.
7. Pachecki Radosław Adam 22 pkt.
8. Palenicek Ivo 22 pkt.
9 .Waszczuk Marek Jarosław 21,5 pkt.
10. Najmoła Jerzy 20 pkt.
11. Treliński Maciej 19 pkt.
12. Kościuch Jacek 18,5 pkt.
13. Ławicki Marek 17 pkt.
14. Król Rafał Jakub 16,5 pkt.
15. Grzech Tomasz Marian 16,5 pkt.
16. Augustyniak Arkadiusz 15 pkt.
17. Grieger Marcin Adam 15 pkt.
18. Kamień Mirosław 14,5 pkt.
19. Mazur Mariusz Ryszard 14 pkt.
20. Lewkowicz Łukasz 13 pkt.
21. Smilgin Dariusz 13 pkt.
22. Szczepaniak Artur Michał 12,5 pkt.
23. Dylak Dariusz 11,5 pkt.
24. Wolak Dariusz 10 pkt.

Czterej kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

Sumiński Robert Waldemar, Kozikowski Robert, Giedrys Remigiusz, Augustyniak Jarosław

zostaną przyjęci na szkolenie pilotów i praktyki pilotowe po warunkiem zaliczenia testów sprawnościowych przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517).