Mediator na spotkania konsultacyjne projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000
Data publikacji: 2017-01-23
Data publikacji wyników postępowania: 2017-02-13

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu, a tym samym nie wyłoniono Wykonawcy usługi mediatora.