Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego. Treść ogłoszenia wraz z mapą obrazującą bszar projektu planu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html.