Odnowienie subskrypcji AV i WebFilter dla zapory sieciowej FortiGate 1000C.
Data publikacji: 2016-11-30
Data publikacji wyników postępowania: 2016-12-05

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro w sprawie ofert na: "Odnowienie subskrypcji AV i WebFilter dla zapory sieciowej FortiGate 1000C",
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę SPRINT S.A. o/Gdańsk z siedzibą w Olsztynie 10-062, ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, za cenę brutto: 58548,52 zł.

Dziękujemy za złożenie ofert.