Obsługa liniowa i handlingowa samolotu L410 UVP-E-LW Turbolet w roku 2017.
Data publikacji: 2016-11-21
Data publikacji wyników postępowania: 2016-12-12

W wyniku przeprowadzonego postępowania decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Pana Zdzisława Tumasza, który złożył ofertę na kwotę 30 000 zł brutto.