Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Plaża i las z powalonymi przez sztorm drzewamiZakończył się proces konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dziękuje wszystkim, którzy wzięli czynny udział w opiniowaniu zapisów przedmiotowego dokumentu i których konstruktywne uwagi przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy jakości dokumentacji urządzeniowej.

W toku kolejnego etapu konsultacji uwagi do przedłożonej dokumentacji złożyli:

  1. Konrad Bidziński
  2. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Nadmorski Park Krajobrazowy
  3. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Uwagi wymienionych wyżej osób i instytucji zostały zamieszczone w załącznikach nr 1-4.

Odniesienie wykonawcy dokumentu do wniesionych uwag stanowi załącznik nr 5.

Obecnie projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 znajduje się na etapie zatwierdzania przez Ministra Środowiska.