Dostawa piły spalinowej, kosiarek i podkaszarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 02.11.2016 r.
Data publikacji: 2016-10-20
Data publikacji wyników postępowania: 2016-11-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę piły spalinowej, kosiarek i podkaszarek , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.11.2016 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "Las i ogród" - service Piotr Słupkowski, 46-325 Rudniki, Łazy 22A. Sklep-servis, ul. Wesoła 5, 97-300 Piotrków Tryb; za kwotę 8 892,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.