Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w Chłapowie i Karwi zgodnie z załączoną mapą z zakresem opracowania. Nowym pomiarem należy objąć wszystkie elementy związane z przebiegiem linii brzegu (np. umocnienia brzegowe, skarpy, budowle ochrony brzegu, infrastruktura drogowa, infrastruktura komunikacyjna). Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci plików wektorowych (DWG/DGN) oraz w postaci pliku PDF, a także w 2 egzemplarzach w formie wydruków.
Data publikacji: 2016-10-17
Data publikacji wyników postępowania: 2016-10-28

Uprzejmie informuję, że spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: "all-geo" Piotr Żak za cenę 4598,00 brutto