Dostawa narzędzi ręcznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 17.10.2016 r.
Data publikacji: 2016-10-04
Data publikacji wyników postępowania: 2016-10-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę narzędzi ręcznych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2016 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POLNAR Sp. z o.o., ul. Łojewska 12 A paw.1, 03-392 Warszawa; za cenę 23 907,30 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pojawiające się pytania, Zamawiający doprecyzowuje zapisy w niżej podanych pozycjach zestawienia materiałowego:
• Poz. 23 „Wkrętaki sześciokątne nasadowe izolowane do 1000V firmy Cimco” - właściwy numer katalogowy to 117 801;
• Poz. 48 ”Dłuto SDS Plus płaskie L 250x20 BOSCH” - Zamawiający oczekuje wyceny trzech sztuk o numerze kat . 2608690144;
• Poz. 83 „ Przycinarka RUBI TM 90 Nr katalogowy: 16917”- Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny przycinarki o oznaczeniu RUBI TX 900-N, nr. katalogowy 17 971;
• Poz. 137 - Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny tarcz od grubości 2,5 mm.
* Poz. 135 - Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny tarcz od grubości 2,5 mm.
* Poz. 91- winien być zapis - "Szpachelka stalowa, twarda szer.100 mm "
* Poz. 93 - winien być zapis - "Szpachelka stalowa, miękka szer.100 mm "
* Poz. 112 - Zamawiający oczekuje wyceny " Pilarki elektrycznej do gałęzi, na wysięgniku ręcznym o zasięgu do 4 m"