Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.10.2016 r.
Data publikacji: 2016-10-04
Data publikacji wyników postępowania: 2016-10-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.10.2016 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U. ZYGMUNT Paweł Zygmunt, ul. Brzozowa 30, 64-234 Przemęt; za kwotę 56 857,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.