Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla czterech przystani morskich : Rewa I, Rewa
II, Osłonino, Swarzewo zgodnie z załączonymi mapami z zakresem opracowania. Nowym pomiarem
należy objąć wszystkie elementy związane z przebiegiem linii brzegu (np. umocnienia brzegowe, skarpy,
budowle ochrony brzegu, infrastruktura drogowa, infrastruktura komunikacyjna). Mapę do celów
projektowych należy wykonać w postaci plików wektorowych (DWG/DGN) oraz w postaci pliku PDF, a
także w 2 egzemplarzach w formie wydruków
Data publikacji: 2016-09-30
Data publikacji wyników postępowania: 2016-10-12

Uprzejmie informuję, że spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "Pomiar" Rafał Lisakowski za cenę 3000,00 brutto