Konsultacje i doradztwo w kwestiach prawnych przy realizacji projektu pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000
Numer umowy: INZ1.1-AM-81010-23/15
Data obowiązywania: 2015-10-23
Wykonawca: Kancelaria Radców Prawnych "CIC" Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp.p.
Wartość umowy: 73800 zł