Zarządzenie porządkowe Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia stref bezpieczeństwa wokół urządzeń rurociągu kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej w Gdyni Babie Doły ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2323 )