1.1. Roboty Podczyszczeniowe na rzece Elbląg między główkami wejściowymi LGW –PGW oraz torze wodnym. 1.2. Roboty podczyszczeniowe na torze wodnym i przystani w Kamienicy Elbląskiej
Numer umowy: TI2-SC-3800-226-39-34/2015
Data obowiązywania: 2015-11-26
Wykonawca: HEGEMANN GmbH Arberger Hafendamm 16,28309 Bremen, Niemcy
Wartość umowy: 1251549.02 zł