Wykonania zamknięcia okna – przerwy długości około 224 cm w ścianie szczelnej obudowy prawego brzegu kanału Płonie
Numer umowy: TI.1.DM.3800/226-23/510/43/15
Data obowiązywania: 2015-11-24
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość umowy: 348636.54 zł