Sukcesywna dostawa paliwa lotniczego JET A-1 dla statku powietrznego Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: TZ2-AB-3800-9-2/15
Data obowiązywania: 2015-10-22
Wykonawca: LOTOS-AIR BP Polska Sp. z o.o., 80-309 Gdansk., Al. Grunwaldzka 472 b
Wartość umowy: 472927.62 zł