Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 3 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-21-5/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 28964926.29 zł
  

  Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 2 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-20-4/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 12506745.6 zł
  

  Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 1 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-19-3/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 11646499.13 zł
  

  Modernizacja infrastruktury IT (część 2 zamówienia)
  Numer umowy: WI-1-3800-3-2/17
  Data obowiązywania: 2017-11-24
  Wykonawca: SPRINT S.A. o/Gdansk ul. Budowlanych 64E 80 – 298 Gdańsk
  Wartość umowy: 229058.84 zł
  

  Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne (część 1 zamówienia)
  Numer umowy: WI-1-3800-3-1/17
  Data obowiązywania: 2017-12-07
  Wykonawca: SANSEC Poland S.A. ul. Prusa 2 00 – 493 Warszawa
  Wartość umowy: 159338.14 zł
  

  Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” część 1 zamówienia: Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego
  Numer umowy: DON-3800-7/2017
  Data obowiązywania: 2017-12-14
  Wykonawca: ELECOM Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20B
  Wartość umowy: 2099180 zł
  

  Zakup nowego sprzętu komputerowego - Cześć nr 2 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz systemu dysków sieciowych NAS
  Numer umowy: WI2-AŁ-3800-2-5/C2/17
  Data obowiązywania: 2017-12-08
  Wykonawca: IT-GRAMS S.C., 80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1
  Wartość umowy: 166614 zł
  

  Zakup nowego sprzętu komputerowego - Cześć nr 1 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych drukarek wielofunkcyjnych
  Numer umowy: WI2-AŁ-3800-2-5/C1/17
  Data obowiązywania: 2017-12-13
  Wykonawca: MARKOR Marek Koryczan, 80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11
  Wartość umowy: 30032.91 zł
  

  Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych - Część 2 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja toru wodnego do Portu północnego w Gdańsku
  Numer umowy: TI1-BO-3800-78/369/36/17
  Data obowiązywania: 2017-12-07
  Wykonawca: ECG ORBITAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 36 81-558 Gdynia
  Wartość umowy: 98400 zł
  

  Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych - Część 1 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
  Numer umowy: TI1-BO-3800-78/348/35/17
  Data obowiązywania: 2017-11-28
  Wykonawca: ECG ORBITAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 36 81-558 Gdynia
  Wartość umowy: 522750 zł