Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-98/63/8/38/18
  Data obowiązywania: 2018-07-23
  Wykonawca: WUPROHYD Sp. z o. o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
  Wartość umowy: 239850 zł
  

  Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
  Numer umowy: TI.1-JKO-3800-73/635/41/18
  Data obowiązywania: 2018-08-21
  Wykonawca: Grupa GeoFusion Sp. z o.o. Nowa Góra 50 32-065 Krzeszowice
  Wartość umowy: 1593711 zł
  

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskie
  Numer umowy: 24/IOW/2018
  Data obowiązywania: 2018-07-25
  Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21 84-110 Krokowa Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych „INWESTMEL” Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 132 Partner konsorcjum: DABI SM Budny Sp. z o.o., Sp. komandytowa ul. Włościańska 32 43-518 Ligota
  Wartość umowy: 30111704.97 zł
  

  Wykonanie inspekcji remontowej R3 oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP – E-LWTurbolet. Wartość umowy została obliczona na podstawie sredniego kurtsu EURO według NBP z dnia 17.07.2018 roku.
  Numer umowy: IOŚ-JB-3800-01/2018
  Data obowiązywania: 2018-07-17
  Wykonawca: AEROSERVIS s.r.o., Letiste Brno - Turany 904/1 62700 Brno, Republika Czeska
  Wartość umowy: 1219449.08 zł
  

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w siedzibie głównej przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia oraz w 37 placówkach terenowych
  Numer umowy: WI-3/TS/06/20118
  Data obowiązywania: 2018-06-11
  Wykonawca: Orange Polska Spółka Akcyjna 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160
  Wartość umowy: 149219.91 zł
  

  Wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL"
  Numer umowy: FE-381-91/18
  Data obowiązywania: 2018-07-02
  Wykonawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn
  Wartość umowy: 12054 zł
  

  Dostawa silników zaburtowych wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejących silników i montażem nowych z wyposażeniem dla potrzeb jednostek pływających „Sonar-3” i „ Sonar-4” Urzędu Morskiego w Gdyni" CZĘŚĆ 2: "Dostawa na jednostkę”Sonar-4” dwóch fabrycznie nowych silników przyczepnych 4- suwowych o mocy 150 KM przy 5000-6000 obr./min., na paliwo – etylina min. 90 oktanów, wraz z demontażem posiadanych silników, dostosowaniem i zamontowanego na jednostce nowych silników”
  Numer umowy: Umowa Nr TZ2-PB-3800-3-2/18
  Data obowiązywania: 2018-07-10
  Wykonawca: Inglot i Krawczyk Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 25, 81-571 Gdynia
  Wartość umowy: 154143.6 zł
  

  Dostawa silników zaburtowych wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejących silników i montażem nowych z wyposażeniem dla potrzeb jednostek pływających „Sonar-3” i „ Sonar-4” Urzędu Morskiego w Gdyni" CZĘŚĆ 1: "Dostawa na jednostkę pływająca „Sonar-3” fabrycznie nowego silnika przyczepnego 4- suwowego o mocy 115 KM przy 5000-6000 obr./min., na paliwo – etylina min. 90 oktanów, wraz z demontażem posiadanego silnika, dostosowaniem i zamontowanego na jednostce nowego silnika”:
  Numer umowy: UMOWA Nr TZ2-PB-3800-3-1/18
  Data obowiązywania: 2018-07-10
  Wykonawca: Inglot i Krawczyk Sp. z o. o, ul. Chwaszczyńska 25, 81-571 Gdynia
  Wartość umowy: 48769.5 zł
  

  Wykonanie robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Władysławowo
  Numer umowy: TI2-WMO-3800-226-8-4-10/18
  Data obowiązywania: 2018-07-04
  Wykonawca: Marine Sailor s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Barth, Mariusz Jabłoński ul. Obr.Westerplatte 10A 84-360 Łeba
  Wartość umowy: 870000 zł
  

  Roboty podczyszczeniowe na torze podejściowym do Basenu Żeglarskiego w Gdyni
  Numer umowy: TI2-JL-3800-226-10-29-37/18
  Data obowiązywania: 2018-07-05
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
  Wartość umowy: 244998 zł