Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych” w ramach Projektu: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” (część 1 zamówienia)
  Numer umowy: TI2-JL-226-3800-48-67-27/18
  Data obowiązywania: 2018-04-30
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66 80-702 Gdańsk
  Wartość umowy: 6761002.5 zł
  

  Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego
  Numer umowy: TP-3800-01/2018
  Data obowiązywania: 2018-04-27
  Wykonawca: Uudenkaupungin Työvene Oy Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki Finlandia
  Wartość umowy: 18327000 zł
  

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej
  Numer umowy: IOW-RM-0311-13/18
  Data obowiązywania: 2018-04-09
  Wykonawca: Sweco Consulting Sp. z o. o. ul. Franklina Roosvelta 22 60-829 Poznań
  Wartość umowy: 928650 zł
  

  Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu "Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni"
  Numer umowy: FE-381-34/18
  Data obowiązywania: 2018-03-02
  Wykonawca: KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice
  Wartość umowy: 232.47 zł
  

  Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami, cartridgy, taśm do drukarek do wybranych urządzeń firmy: Canon, Samsung, Toshiba, Ricoh, Kyocera, OKI, Konica Minolta, Panasonic.
  Numer umowy: TZ2-ŁP-3800-2-II/2018
  Data obowiązywania: 2018-04-10
  Wykonawca: Printex Sp. z o.o. Sp. k. al. Piłsudskiego 105b 05-270 Marki
  Wartość umowy: 132053.42 zł
  

  Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Część I zamówienia: dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami do wybranych urządzeń, firmy Hewlett-Packard.
  Numer umowy: TZ2-ŁP-3800-2-I/2018
  Data obowiązywania: 2018-04-10
  Wykonawca: MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
  Wartość umowy: 68542.98 zł
  

  Wykonanie dokumentacji geologicznej w obszarze kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
  Numer umowy: TI.1-BO-3800-73/635/283/19/18
  Data obowiązywania: 2018-04-06
  Wykonawca: Leon Helwak Pracownia Projektów i realizacji Inwestycji Geologicznych ,,GEOLEH"
  Wartość umowy: 442431 zł
  

  Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 3 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-21-5/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 28964926.29 zł
  

  Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 2 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-20-4/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 12506745.6 zł
  

  Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 1 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-19-3/18
  Data obowiązywania: 2018-02-12
  Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
  Wartość umowy: 11646499.13 zł