Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Numer umowy: TI.1-JK-3800-98/63/8/38/18
  Data obowiązywania: 2018-07-23
  Wykonawca: WUPROHYD Sp. z o. o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
  Wartość umowy: 239850 zł
  

  Dostawa fabrycznie nowych urządzeń telekomunikacyjnych, żarówek oraz lamp nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
  Numer umowy: TZ2-MC-3800-8/18
  Data obowiązywania: 2018-11-08
  Wykonawca: Pronaw Sp. z o. o., ul. Łozy 21, 80-516 Gdańsk
  Wartość umowy: 93413.84 zł
  

  Usługa lodołamania na torze podejściowym, redzie i kotwicowisku Portu Gdańsk. - Częsc I zamówienia.
  Numer umowy: Umowa nr 1/ 2018
  Data obowiązywania: 2018-11-13
  Wykonawca: WUŻ Port and Maritime Services LTD. Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 4 , 80-542 Gdańsk
  Wartość umowy: 132000 zł
   

  Roczna kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
  Numer umowy: TI2-JL-3800-226-3-20-51/18
  Data obowiązywania: 2018-11-08
  Wykonawca: PROJEKTOWANIE I NADZORY mgr inż. Jan Kłosowski, ul. Myśliwska 73C/7, 80-283 Gdańsk
  Wartość umowy: 43050 zł
  

  Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej część 4: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej termo aktywnej
  Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/IV/2018
  Data obowiązywania: 2018-10-24
  Wykonawca: F.H. ,,AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia
  Wartość umowy: 68936 zł
  

  Sukcesywna dostawa odzieży ciepłochronnej i butów zimowych
  Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/III/2018
  Data obowiązywania: 2018-10-26
  Wykonawca: TUKAN S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMAN ul. Worcela 31 80-809 Gdańsk
  Wartość umowy: 46628 zł
  

  Sukcesywna dostawa obuwia roboczego
  Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/II/2018
  Data obowiązywania: 2018-10-24
  Wykonawca: Firma Handlowa ,,AS BHP” Marzena Rzepińska ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia
  Wartość umowy: 63638.25 zł
  

  Sukcesywna dostawa ubrań roboczych, koszul flanelowych, spodni, rękawic oraz sprzętu ochrony indywidualnej
  Numer umowy: TZ2-ASZ-3800-05/I/2018
  Data obowiązywania: 2018-10-24
  Wykonawca: TUKAN S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMAN ul. Worcela 31 80-809 Gdańsk
  Wartość umowy: 130357 zł
  

  Roboty podczyszczeniowe na torze podejściowym do Portu Gdynia.
  Numer umowy: TI2 - SC-3800-226-57-10-48/18
  Data obowiązywania: 2018-10-11
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o, ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdansk
  Wartość umowy: 395000 zł
  

  Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych” w ramach Projektu: „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
  Numer umowy: TI2-JL-3800-226-49-37-47/18
  Data obowiązywania: 2018-09-19
  Wykonawca: konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk 2. PIROMOR s.c. ul. Towarowa 40, 83-400 Kościerzyna
  Wartość umowy: 3150743.4 zł