Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w trakcie bunkrowania LNG w Porcie Gdynia

  Kontrolowany pożar i ratownicy górniczy w akcjiPGNiG, Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia zorganizowały pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, które pozwolą wypracować standardy bezpieczeństwa w obszarze bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym (LNG). Ich efektem będzie przygotowanie pierwszej w Polsce technologicznej instrukcji bunkrowania statków.

  10 września br. w Gdyni specjalistyczne jednostki ochrony przeciwpożarowej, operujące na terenie portów oraz stoczni, sprawdzały bezpieczeństwo rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków LNG. Ćwiczeniami kierowali specjaliści z Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego PGNiG.

  Czytaj dalej

  Nowe inwestycje w gdańskim porcie. Będzie bezpieczniej i szybciej

  Podpisanie umowy falochrony Gdańsk 1

  Od lewej: Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych; Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych; Monika Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

  Falochrony w  gdańskim Porcie Północnym przejdą gruntowną modernizację. Na te działania UE przeznaczy prawie 611 milionów złotych.

  Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali 29 sierpnia 2018 r. umowę na unijne dofinansowanie projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Projekt, którego całkowita wartość wyniesie 719 milionów złotych, otrzyma prawie 611 milionów unijnego wsparcia, co oznacza, że środki UE pokryją aż 85% kosztów projektu.

  Czytaj dalej

  Konferencja prasowa nt. budowy jednostek dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie

  SAD-nowe_jednostki_2W piątek, 17 sierpnia br. w Świnoujściu, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono zaawansowanie projektu pn. „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (POIS.03.02.00-00-0008/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Dwie siostrzane jednostki są budowane dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska.

  Czytaj dalej

  IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza oraz VIII Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

  Plakat IX Bałtycki Maraton Brzegiem MorzaTradycyjnie, w ostatni weekend wakacji zapraszamy do Jastarni na kolejną edycję bałtyckiego maratonu oraz półmaratonu. Już w sobotę 25 sierpnia, piękna plaża półwyspu helskiego będzie areną „IX Bałtyckiego Maratonu brzegiem morza” oraz  „V Bałtyckiego Półmaratonu brzegiem morza”.  Na najmłodszych czekają biegi na dystansach 200 i 500 metrów. Na morzu natomiast, zmagać się będą żeglarze – w corocznej walce o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Czytaj dalej

  Wyciek z kolektora burzowego w Gdyni – Aktualizacja

  Kolektor burzowy, z którego nastąpił wyciek

  Aktualizacja z dnia 12.08.2018r. godz. 14:00

  Zgodnie z informacją Gdyńskiego Centrum Sportu, dzisiaj o godz. 10.41 (12 sierpnia) została wywieszona biała flaga na kąpielisku Gdynia Śródmieście. Biała flaga, informująca o kąpieli dozwolonej, została wywieszona na podstawie bieżącej oceny jakości wody, wydanej przed przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Gdyni po wykonaniu oceny organoleptycznej (decyzja 31/2018 z dnia 12 sierpnia 2018)

  Aktualizacja z dnia 11.08.2018r. godz. 13:30

  W sobotę, o godz. 12.00 służby Urzędu Morskiego zakończyły akcję neutralizacji filmu unoszącego się na wodzie przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Wyciek z kolektora burzowego został zatrzymany. Na chwilę obecną zanieczyszczenie ustało, trwa akcja doczyszczania brzegu przy Bulwarze. Plaża została prewencyjnie zamknięta przez Sanepid. Dalsze decyzje podejmowane będą w niedzielę, 12.08.br.

  W piątek, w godzinach popołudniowych Urząd Morski w Gdyni odebrał informację o zanieczyszczeniu akwenu wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni. Niezwłocznie, we wskazane miejsce udała się   jednostka kontrolna Urzędu, z inspektorem ds. środowiska morskiego Kapitanatu Portu Gdynia na pokładzie. Stwierdzono wyciek substancji ropopochodnej z miejskiego, lądowego kolektora burzowego, który swoje ujście ma na wysokości ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

  Czytaj dalej

  Wieloryb na Mierzei Wiślanej

  Wieloryb na brzegu morskim na Mierzei Wiślanej

  Wieloryb na brzegu morskim na Mierzei Wiślanej

  W piątek, 20 lipca 2018 roku w godzinach rannych kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie, placówki Urzędu Morskiego w Gdyni, otrzymał informację od lokalnego koordynatora WWF o zaobserwowanym na brzegu morskim martwym wielorybie. Zostały podjęte działania, polegające na wygrodzeniu miejsca zalegania wieloryba, podjęcia go i wywiezienia z plaży.

  Szacowany ciężar wieloryba to ok. 3 tony, a długość ok. 5 m. Dla porównania wieloryb znaleziony na wysokości plaży w Stegnie w 2015 roku ważył 20 ton.

  Działania były podejmowane we współpracy ze Stacją Morską w Helu, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Strażą Pożarną.

  Akcja podejmowania wieloryba

  Akcja podejmowania wieloryba

  Informacja dotycząca wraku jednostki pomocniczej (transportowo–zaopatrzeniowej) t/s Franken

  Tonąca niemiecka jednostka t/s FRANKEN w trakcie działań wojennych dnia 8.04.1945 r. (mat. archiwalne)

  Tonąca niemiecka jednostka t/s FRANKEN w trakcie działań wojennych dnia 8.04.1945 r. (mat. archiwalne)

  Rejon wraku od wielu lat objęty jest prowadzonym przez Urząd Morski w Gdyni monitoringiem powietrznym i satelitarnym. Trasa lotów samolotów monitoringowych uwzględnia obserwację miejsc wszystkich znanych wraków, mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska, w tym również wraku t/s FRANKEN. Jednocześnie, administracja morska otrzymuje miesięcznie średnio ok. 30 zdjęć satelitarnych rejonu południowego Bałtyku. Działania te nie wskazują, aby w rejonie zalegania wraku kiedykolwiek wydobywały się zanieczyszczenia ropopochodne, świadczące o uwalniającym się z niego paliwie. Tego rodzaju zanieczyszczenia nie są również obserwowane przez osoby uprawiające w jego rejonie płetwonurkowanie sportowo-rekreacyjne oraz przez poławiających rybaków.

  Czytaj dalej

  Próby modelowe i manewrowe

  Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób

  Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób.

  Pod koniec czerwca, w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, odbyły się próby modelowe wielozadaniowej jednostki pływającej. Dwie takie bliźniacze jednostki są budowane przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w ramach projektu realizowanego przez UMS, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

  Czytaj dalej

  Informacja dotycząca zanieczyszczenia brzegu morskiego parafiną

  Pracownicy naszego Urzędu podczas usuwania parafinyZanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało stwierdzone w niedzielę, 8 lipca br. przez służby ochrony wybrzeża. O wykrytej parafinie poinformowane zostało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Największe skupisko zanieczyszczenia stwierdzono w okolicach Lubiatowa. Pojedyncze bryły zostały zaobserwowane również na plażach w Białogórze, Dębkach oraz Władysławowie.

  W dniu dzisiejszym, od wczesnych godzin porannych, we współpracy z jednostkami samorządowymi i Strażą Pożarną przystąpiono do zbierania parafiny z brzegu morskiego. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

  Akcję prawdopodobnie uda się zakończyć jeszcze dzisiaj.

  Urząd Morski w Gdyni informuje, że prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśniające zakłada, że jedną z możliwych przyczyn powstania zanieczyszczenia mógł być zrzut ze zbiorników ładunkowych statku i pod tym kątem zbierane i analizowane są wszelkie dane i dostępne informacje. Jakkolwiek należy mieć na uwadze obiektywne trudności w określeniu dokładnego czasu i miejsca powstania zanieczyszczenia, jak również jednoznacznego wskazania jego źródła. Biorąc pod uwagę duże rozproszenie zanieczyszczenia  zrzut mógł być dokonany w znacznej odległości od brzegu, poza polskimi obszarami morskimi, a zanieczyszczenie mogło dryfować w toni wodnej przez wiele dni.

  Czytaj dalej