VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”.

   Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego


  Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

  Urząd Morski w Gdyni po raz kolejny wziął udział w corocznej Konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
  W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Czytaj dalej

  Wystawa poświęcona Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wieslaw Piotrzkowski objął patronatem wystawę pt. „Krystyna Chojnowska-Liskiewicz: pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską – absolwentka Politechniki Gdańskiej”.
  Organizatorem wystawy jest Politechnika Gdańska, a jej celem:

  • przybliżenie wiedzy o pierwszej kobiecie na świecie, Polce, absolwentce Politechniki Gdańskiej, która opłynęła samotnie kulę ziemską
  • popularyzacja żeglarstwa, morskiej kultury i tradycji naszego regionu.

  Poprzez wystawę, Politechnika Gdańska pragnie promować swoje kierunki wśród młodzieży, szczególnie dziewcząt, w związku z Ogólnopolskim Dniem Otwartym dla Dziewczyn, który w tym roku przypada na 19 kwietnia.
  Szczegóły dotyczące wystawy znajdują się na plakacie oraz zaproszeniu. Serdecznie zachęcamy do zwiedzania!

  Konferencja „450 lat polskiej administracji morskiej”

  Plakat 450 lat Administracji Morskiej w Polsce4 kwietnia br. w murach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się Konferencja Naukowa „450 lat Polskiej Administracji Morskiej”, nad którą patronat honorowy objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni.
  Swoją obecnością zaszczyciło nas około stu Gości, przedstawicieli firm oraz instytucji związanych z gospodarką i administracją morską, samorządowców, naukowców oraz studentów trójmiejskich Uczelni. Obecna była Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej, Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Mieliśmy przyjemność spotkać również Pana Zenona Kozłowskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego oraz kpt. ż.w. Macieja Jeleniewskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej,

  Bloki problemowe Konferencji:
  1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
  2. II Rzeczpospolita
  3. Administracja morska w PRL
  4. Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności
  Dyrektor naszego Urzędu, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wystąpił w ramach ostatniego bloku tematycznego z prezentacją pt. „Pamiętając o przeszłości tworzymy przyszłość” w której główny nacisk został położony na największe inwestycje realizowane lub planowane przez Urząd Morski w Gdyni w najbliższym czasie.

  Czytaj dalej

  Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

  6 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Żuławskim Parku Historycznym przy ulicy Mikołaja Kopernika 17 w Nowy Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, na które wpływać będzie realizacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.

  Poniżej znajduje się prezentacja z ww. spotkania.

  Komunikat w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

  Informujemy, iż w związku z realizacją zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, które regulowane jest Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, pismem z dnia 13.03.2018r., Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jako inwestor wskazany w tejże ustawie, zwrócił się z prośbą o opinię dla ww. zadania do 31 podmiotów, w tym Zarządu Województwa Pomorskiego. Pełna lista podmiotów znajduje się poniżej i jest zgodna z Art.4 ust. 6 ww. Ustawy.

  Czytaj dalej

  Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2017

  Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

  Czytaj dalej

  Ruszają zgłoszenia do konkursu Lider Transportu Intermodalnego!

  Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów na Liderów Transportu Intermodalnego 2017. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm oraz instytucji aktywnie wspierających rozwój branży TSL w Polsce. Urząd Morski w Gdyni objął niniejszą inicjatywę patronatem merytorycznym.
  Laureaci otrzymają nagrody w następujących, 6 kategoriach:
  • Przewoźnik Kolejowy
  • Przewoźnik samochodowy
  • Morski Terminal Kontenerowy
  • Lądowy Terminal Kontenerowy
  • Operator Logistyczny
  • Instytucja/firma działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

  Czytaj dalej

  Budowa dwóch statków wielozadaniowych dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni

  5 marca 2018 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, związanej z budową dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędu Morskiego w Gdyni i Szczecinie (projekt unijny, w ramach POiŚ) – Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska. Wartość umowy – ok. 213,5 mln złotych.

  Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni, z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

  Czytaj dalej

  Rejs roku 2017

  W piątek, 2 marca 2018 roku odbyła się Gala wręczenia corocznych nagród dla najlepszych żeglarzy „Srebrny Sekstant” oraz „Rejs Roku”

  Nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Srebrny Sekstant”, oraz Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2017” przyznano kapitan Joannie Pajkowskiej i kapitanowi Uwe Rottgeringowi za zwycięstwo w transatlantyckich regatach TWOSTAR 2017.  Regaty te w 2017 roku przebiegały w wyjątkowo ciężkich warunkach pogodowych – uznanych za najtrudniejsze w całej 60-letniej historii regat OSTAR/TWOSTAR. Żeglarze zmagali się ze sztormowymi wiatrami o prędkości 60 węzłów i 15-metrowymi falami. Północny Atlantyk pokonał tym razem większość startujących żeglarzy – z 21 jachtów, które ruszyły na trasę z Plymouth (w konkurencji jedno i dwuosobowej) do mety w Newport dotarło zaledwie 7 (4 jachty zatonęły).

  Czytaj dalej