starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 40215
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
  Miejsce pracy: Gdańsk, ul.Przemysłowa 4
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-29 do: 2019-01-07
  Anulowano nabór.
  Po wszczęciu procedury naboru ustała potrzeba zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora realizującego funkcje publicznoprawne ds. ochrony środowiska morskiego w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  

  KUCHARZ
  Sygnatura ogłoszenia: nr 35 (nsc)/2018
  Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
  Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
  Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (ZAŁOGI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH)
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-20 do: 2018-12-27
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  KUCHARZ
  wybrany został kandydat:
  Pan Ireneusz Dębski zamieszkały w Gdańsku.
   

  specjalista ds. Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (NationalSafeSeaNet) - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
  Sygnatura ogłoszenia: 38953
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-03 do: 2018-12-14
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  specjalista ds. Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (NationalSafeSeaNet)
  wybrany został kandydat:
  Pan Paweł Palma zamieszkały w Redzie.
  

  ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
  Sygnatura ogłoszenia: 31/(NSC)/2018
  Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
  Miejsce pracy: Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-30 do: 2018-12-10
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
  wybrany został kandydat:
  Pan Dariusz Suska zamieszkały w Sztutowie.
  

  oficer portu ds. służby ruchu
  Sygnatura ogłoszenia: 38591
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdynia (KGA)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-27 do: 2018-12-10
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  oficer portu ds. służby ruchu
  wybrany został kandydat:
  Pan Tomasz Karczyński zamieszkały w Czersku.
  

  starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
  Sygnatura ogłoszenia: 38594
  Typ stanowiska: służba cywilna
  Komórka organizacyjna: Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
  Miejsce pracy: Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-27 do: 2018-12-07
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
  starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
  wybrany został kandydat:
  Pan Dariusz Sobolewski zamieszkały w Gdyni.
  

  KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
  Sygnatura ogłoszenia: nr 30 (nsc)/2018
  Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
  Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
  Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (ZAŁOGI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH)
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-26 do: 2018-12-07
  Brak kandydatów spełniających wymagania niezbędne.
  

  KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII - w celu z zastępstwa nieobecnego pracownika
  Sygnatura ogłoszenia: nr 29 (nsc)/2018
  Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
  Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
  Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (ZAŁOGI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH)
  Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-26 do: 2018-12-07
  Brak ofert kandydatów.