Urząd Morski w Gdyni otrzyma ponad 132 mln dofinansowania unijnego na kolejny etap modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński,  Wojewoda  Dariusz Drelich

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński, Wojewoda Dariusz Drelich

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Jest to jeden z dziesięciu projektów realizowanych lub planowanych do realizacji przez Urząd Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Do tej pory Urząd podpisał 6 umów o dofinansowanie, z czego 2 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów:
• „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” – wartość projektu 83,5 mln.
• „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” – wartość projektu 40 mln.

Czytaj dalej

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

Mapa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Czytaj dalej

Polityka Surowcowa Państwa – konferencja w Gdańsku

Polityka surowcowa Państwa - publikacjeW środę, 13 czerwca 2018 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna, dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Była to już 9 z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie miało formę paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 7 PSP – ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa.

Czytaj dalej

Otwarcie dla zwiedzających placówki terenowej w Gdańsku Jelitkowie

Budynek placówki otoczony zieleniąDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zaprasza do zwiedzania placówki terenowej Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo przy ulicy Jantarowej 7 w Gdańsku Jelitkowie (przy wejściu na plażę nr 63).
Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem. Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

OGŁOSZENIE

PZP POM - Grafika

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Czytaj dalej

Święto Morza 2018

W ramach obchodów Święta Morza 2018, Urząd Morski w Gdyni planuje, podobnie jak w latach ubiegłych, dwa wydarzenia.
Pierwszym z nich będzie tradycyjne złożenie wieńców na morzu w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, a także podczas codziennej pracy w marynarce handlowej. W piątek, 22 czerwca o godzinie 12.00 z pokładu jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów złożą do morza specjalnie przygotowaną wiązankę i uczczą modlitwą oraz minutą ciszy pamięć po zmarłych.

Drugim organizowanym przez nas wydarzeniem będzie ćwiczenie pokazowe działań antyterrorystycznych i ratowniczych pod kryptonimem „KORSARZ-18”. Pokaz działań służb odbędzie się 26 czerwca, w godzinach 18.00-19.00. Niewątpliwie będzie to atrakcja dla mieszkańców Gdyni oraz turystów odwiedzających w tych dniach nasze miasto. Z uwagi na miejsce (okolice południowego wejścia do portu Gdynia i Akwarium Gdyńskiego), będzie to także wyjątkowa okazja przyjrzenia się działaniom służb oraz instytucji odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenie terrorystyczne na morzu. Ilość jednostek pływających, w tym łodzi bojowych oraz samolotów i śmigłowców,
a także widowiskowość poszczególnych epizodów stanowią o szczególnej atrakcyjności naszej oferty na spędzenie wtorkowego popołudnia dla wszystkich, bez względu na wiek i zainteresowania – każdy znajdzie coś dla siebie!

Czytaj dalej

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – podpisanie umowy

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

27 kwietnia 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, a stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy z siedzibą w Uusikaupunki (Finlandia), podpisano umowę na projekt, budowę i dostawę Jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego.

Ww. jednostka zastąpi statek hydrograficzny Hydrograf-7 zbudowany w 1960 roku.

Jest to kolejna, trzecia jednostka budowana w ramach projektu pn.: Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej

Światowe Dni Morza 2018

Plakat Światowe Dni Morza 2018Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat obchodów Światowych Dni Morza (ang. World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), które odbędą się w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie. Wszelkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://worldmaritimedaypoland.org . Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim.

Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy w urzędach administracji rządowej w 2018 roku – zmiana

4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę: 19 maja. Stosowne zarządzenie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.