IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza oraz VIII Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Plakat IX Bałtycki Maraton Brzegiem MorzaTradycyjnie, w ostatni weekend wakacji zapraszamy do Jastarni na kolejną edycję bałtyckiego maratonu oraz półmaratonu. Już w sobotę 25 sierpnia, piękna plaża półwyspu helskiego będzie areną „IX Bałtyckiego Maratonu brzegiem morza” oraz  „V Bałtyckiego Półmaratonu brzegiem morza”.  Na najmłodszych czekają biegi na dystansach 200 i 500 metrów. Na morzu natomiast, zmagać się będą żeglarze – w corocznej walce o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Wyciek z kolektora burzowego w Gdyni – Aktualizacja

Kolektor burzowy, z którego nastąpił wyciek

Aktualizacja z dnia 12.08.2018r. godz. 14:00

Zgodnie z informacją Gdyńskiego Centrum Sportu, dzisiaj o godz. 10.41 (12 sierpnia) została wywieszona biała flaga na kąpielisku Gdynia Śródmieście. Biała flaga, informująca o kąpieli dozwolonej, została wywieszona na podstawie bieżącej oceny jakości wody, wydanej przed przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Gdyni po wykonaniu oceny organoleptycznej (decyzja 31/2018 z dnia 12 sierpnia 2018)

Aktualizacja z dnia 11.08.2018r. godz. 13:30

W sobotę, o godz. 12.00 służby Urzędu Morskiego zakończyły akcję neutralizacji filmu unoszącego się na wodzie przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Wyciek z kolektora burzowego został zatrzymany. Na chwilę obecną zanieczyszczenie ustało, trwa akcja doczyszczania brzegu przy Bulwarze. Plaża została prewencyjnie zamknięta przez Sanepid. Dalsze decyzje podejmowane będą w niedzielę, 12.08.br.

W piątek, w godzinach popołudniowych Urząd Morski w Gdyni odebrał informację o zanieczyszczeniu akwenu wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni. Niezwłocznie, we wskazane miejsce udała się   jednostka kontrolna Urzędu, z inspektorem ds. środowiska morskiego Kapitanatu Portu Gdynia na pokładzie. Stwierdzono wyciek substancji ropopochodnej z miejskiego, lądowego kolektora burzowego, który swoje ujście ma na wysokości ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Wieloryb na Mierzei Wiślanej

Wieloryb na brzegu morskim na Mierzei Wiślanej

Wieloryb na brzegu morskim na Mierzei Wiślanej

W piątek, 20 lipca 2018 roku w godzinach rannych kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie, placówki Urzędu Morskiego w Gdyni, otrzymał informację od lokalnego koordynatora WWF o zaobserwowanym na brzegu morskim martwym wielorybie. Zostały podjęte działania, polegające na wygrodzeniu miejsca zalegania wieloryba, podjęcia go i wywiezienia z plaży.

Szacowany ciężar wieloryba to ok. 3 tony, a długość ok. 5 m. Dla porównania wieloryb znaleziony na wysokości plaży w Stegnie w 2015 roku ważył 20 ton.

Działania były podejmowane we współpracy ze Stacją Morską w Helu, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Strażą Pożarną.

Akcja podejmowania wieloryba

Akcja podejmowania wieloryba

Informacja dotycząca wraku jednostki pomocniczej (transportowo–zaopatrzeniowej) t/s Franken

Tonąca niemiecka jednostka t/s FRANKEN w trakcie działań wojennych dnia 8.04.1945 r. (mat. archiwalne)

Tonąca niemiecka jednostka t/s FRANKEN w trakcie działań wojennych dnia 8.04.1945 r. (mat. archiwalne)

Rejon wraku od wielu lat objęty jest prowadzonym przez Urząd Morski w Gdyni monitoringiem powietrznym i satelitarnym. Trasa lotów samolotów monitoringowych uwzględnia obserwację miejsc wszystkich znanych wraków, mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska, w tym również wraku t/s FRANKEN. Jednocześnie, administracja morska otrzymuje miesięcznie średnio ok. 30 zdjęć satelitarnych rejonu południowego Bałtyku. Działania te nie wskazują, aby w rejonie zalegania wraku kiedykolwiek wydobywały się zanieczyszczenia ropopochodne, świadczące o uwalniającym się z niego paliwie. Tego rodzaju zanieczyszczenia nie są również obserwowane przez osoby uprawiające w jego rejonie płetwonurkowanie sportowo-rekreacyjne oraz przez poławiających rybaków.

Czytaj dalej

Próby modelowe i manewrowe

Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób

Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób.

Pod koniec czerwca, w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, odbyły się próby modelowe wielozadaniowej jednostki pływającej. Dwie takie bliźniacze jednostki są budowane przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w ramach projektu realizowanego przez UMS, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Czytaj dalej

Informacja dotycząca zanieczyszczenia brzegu morskiego parafiną

Pracownicy naszego Urzędu podczas usuwania parafinyZanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało stwierdzone w niedzielę, 8 lipca br. przez służby ochrony wybrzeża. O wykrytej parafinie poinformowane zostało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Największe skupisko zanieczyszczenia stwierdzono w okolicach Lubiatowa. Pojedyncze bryły zostały zaobserwowane również na plażach w Białogórze, Dębkach oraz Władysławowie.

W dniu dzisiejszym, od wczesnych godzin porannych, we współpracy z jednostkami samorządowymi i Strażą Pożarną przystąpiono do zbierania parafiny z brzegu morskiego. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

Akcję prawdopodobnie uda się zakończyć jeszcze dzisiaj.

Urząd Morski w Gdyni informuje, że prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśniające zakłada, że jedną z możliwych przyczyn powstania zanieczyszczenia mógł być zrzut ze zbiorników ładunkowych statku i pod tym kątem zbierane i analizowane są wszelkie dane i dostępne informacje. Jakkolwiek należy mieć na uwadze obiektywne trudności w określeniu dokładnego czasu i miejsca powstania zanieczyszczenia, jak również jednoznacznego wskazania jego źródła. Biorąc pod uwagę duże rozproszenie zanieczyszczenia  zrzut mógł być dokonany w znacznej odległości od brzegu, poza polskimi obszarami morskimi, a zanieczyszczenie mogło dryfować w toni wodnej przez wiele dni.

Czytaj dalej

Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

W dniach 25-28 czerwca 2018 roku w Londynie odbył się 11-sty Międzynarodowy Kongres Kapitanów Portów (International Harbour Master Congress – IHMA 2018). Urząd Morski w Gdyni reprezentował Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, który pierwszego dnia wygłosił prezentację pod tytułem „Polish Approach to the Safety of Port Waterways” – link do prezentacji znajduje się tutaj: https://prezi.com/view/CJkebJYXz1itOTM36QGo/

Czytaj dalej

Święto Morza 2018

Przedstawiciele Organizatorów złożyli wieniec na morzu

Przedstawiciele Organizatorów złożyli wieniec na morzu

Obchody Święta Morza 2018 juz za nami. W piątek 22 czerwca o godzinie 12.00 z pokładu Jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłych i złożyli do morza wieniec w hołdzie tym co odeszli na wieczną wachtę.

Inaugurację Święta, w tym samym dniu  uświetnił Chór Akademii Marynarki Wojennej, który dał koncert na pokładzie ORP Błyskawica.

Czytaj dalej

Urząd Morski w Gdyni otrzyma ponad 132 mln dofinansowania unijnego na kolejny etap modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński,  Wojewoda  Dariusz Drelich

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński, Wojewoda Dariusz Drelich

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Jest to jeden z dziesięciu projektów realizowanych lub planowanych do realizacji przez Urząd Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Do tej pory Urząd podpisał 6 umów o dofinansowanie, z czego 2 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów:
• „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” – wartość projektu 83,5 mln.
• „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” – wartość projektu 40 mln.

Czytaj dalej

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

Mapa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Czytaj dalej