Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”

W dniu dzisiejszym, 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

 

 

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę  90 179 866,95  zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Czytaj dalej

KONDOLENCJE

 

 

 

Urząd Morski w Gdyni

składa najszczersze kondolencje z powodu tragicznej śmierci

ŚP.

Pawła Adamowicza

społecznika, samorządowca

wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska

Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku

W dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa na wykonanie Modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowanej w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” na kwotę 27.641.041,10 zł. brutto.

Czytaj dalej

Komunikat w związku z sytuacją hydro-meteorologiczną

W związku z panującymi warunkami sztormowymi, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni apeluje o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności podczas przebywania w pasie nadbrzeżnym, zarówno od strony otwartego morza, Zatoki Gdańskiej,  jak i Zalewu Wiślanego. W niektórych miejscach fale sztormowe zalewają wejścia na plaże lub wejścia te są niedrożne  (m.in. Półwysep Helski, Jelitkowo, Brzeźno, Ostrowo,  Mierzeja Wiślana). Miejscami podmyte są również wydmy, a część plaż znajduje się na chwilę obecną pod wodą.  Dokładne straty oceniane będą po ustąpieniu sztormu.

Urząd Morski w Gdyni uruchomił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”

Aktualizacja:  Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie „Platforma e-Usług”: https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565

W dniu 31 grudnia 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  Tymczasowy numer referencyjny ogłoszenia to: 18-594367-001. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (na stronie TED) nastąpi do 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia. Tego samego dnia ogłoszenie ukaże się również na stronie Urzędu, w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYŚ. EURO . Przewidywany termin otwarcia ofert złożonych w ramach  przetargu to marzec 2019 roku.

Czytaj dalej

Projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

PZP POM - Rysunek planuDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.

Czytaj dalej

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku – podpisanie umowy

Podpisanie umowy na modernizacje falochronów w Gdańsku W dniu dzisiejszym, 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę  367 692 176,55 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.

Czytaj dalej

Nowa jednostka kontrolno – inspekcyjna do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia KONTROLER – 22

Kontroler 22W dniu 5.12.2018r , o godzinie 23:20, przy Kapitanacie Portu Gdynia zacumowała nowa jednostka inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Kontroler 22”.

Statek został wybudowany w stoczni w Finlandii i sfinansowany z pomocą funduszy unijnych w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”.

Jednostka  przejdzie teraz proces odbioru technicznego. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, statek będzie wykonywał zadania inspekcyjne, m.in. dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia na akwenach portowych i przystoczniowych, na torach wodnych, kotwicowiskach oraz  innych akwenach użytkowych dróg morskich w rejonie portu Gdynia i rejonu Zatoki Gdańskiej. Statek zbudowany został pod nadzorem Polskiego Rejestru Statku.

Czytaj dalej

Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej

5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat.

W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków.

Czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości w Choczewie z udziałem Urzędu Morskiego w Gdyni

Stoisko Urzędu Morskiego w Gdyni podczas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Choczewie

Stoisko Urzędu Morskiego w Gdyni podczas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Choczewie

11 listopada 2018 roku  w Choczewie odbyła się uroczystość upamiętniająca obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Specjalny przystanek okolicznościowy został przygotowany przez pracowników Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie. Znalazły się tam m.in. pamiątkowe zdjęcia oraz dyplomy z lat 50-tych, dotyczące ochrony brzegów morskich, jak również najnowsze zdjęcia z prac prowadzonych przez nasz Urząd.

Czytaj dalej