WM_BaltExpo2017_04

Uczestnicy sesji pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”

Uczestnicy sesji pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”

Uczestnicy sesji pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”