WM_BaltExpo2017_03

Uczestnicy sesji pt. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – inwestycje i ich realizacje w Polsce”

Uczestnicy sesji pt. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – inwestycje i ich realizacje w Polsce”

Uczestnicy sesji pt. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – inwestycje i ich realizacje w Polsce”