WM_BaltExpo2017_02

Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni podczas Baltexpo 2017 – od lewej Szczecin – Pan Wojciech Zdanowicz; Słupsk – kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak; Gdynia – kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski; Kapitan Portu Gdańsk – kpt. ż.w. Bohdan Mociewicz; Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej – kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski

Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni podczas Baltexpo 2017 – od lewej Szczecin – Pan Wojciech Zdanowicz; Słupsk – kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak; Gdynia – kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski; Kapitan Portu Gdańsk – kpt. ż.w. Bohdan Mociewicz; Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej – kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski

Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni podczas Baltexpo 2017 – od lewej Szczecin – Pan Wojciech Zdanowicz; Słupsk – kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak; Gdynia – kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski; Kapitan Portu Gdańsk – kpt. ż.w. Bohdan Mociewicz; Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej – kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski